Tak wyglądają prace przy ul. Kościuszki w Kępicach

Widać już zmiany na ulicy Kościuszki w Kępicach. Przy budynku policji powstaje nowa nawierzchnia i miejsca postojowe. Prace prowadzi firma Strabag, która wygrała przetarg.

Na budowę i przebudowę dróg Kościuszki-Szkolna dostaliśmy dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Całkowity koszt przebudowy ulic Kościuszki i Szkolnej,  budowy odcinka przy Urzędzie Miejskim i Zespole Szkół w Kępicach oraz odcinka przy policji będzie wynosił ok. 1,7 mln zł, dofinansowanie na tę inwestycję wyniesie 63,63%.

Przy ul. Kościuszki i Szkolnej zmieniona zostanie nawierzchnia, powstaną nowe chodniki, zjazdy, miejsca parkingowe. Pomiędzy Urzędem Miejskim i Zespołem Szkół wybudowany będzie łącznik – droga wraz z parkingami, co usprawni komunikację i bezpieczeństwo w tym rejonie.