Potencjał gospodarczy, możliwości inwestycyjne

Gmina Kępice to bardzo dobre miejsce do prowadzenia działalności gospodarczej. Znajdują się tu tereny przeznaczone na sprzedaż dla inwestorów, w tym tereny objęte patronatem Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Zapraszamy potencjalnych inwestorów do zapoznania się z ofertą gminnych terenów na stronie internetowej oraz osobiście w pok. nr 105.