Projekty w trakcie realizowania

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej – ulotki informacyjne SMOK
Gmina Kępice ZAPRASZA do złożenia oferty cenowej, w postępowaniu o szacunkowej wartości zamówienia wyrażonej w złotych poniżej równowartości kwoty 30 tys. euro realizowanym w trybie rozeznania...
Bezpieczniejsze przejście dla pieszych na ul. Szkolnej w Kępicach
Pod koniec kwietnia zakończyła się inwestycja polegająca na przebudowie przejścia dla pieszych na ul. Szkolnej w Kępicach.  Dzięki realizacji zadania nastąpiła poprawa bezpieczeństwa poprzez...
Ostateczna lista oceny Komisji Oceny Wniosków – ocena merytoryczna w ramach projektu „Kierunek – Mój Biznes” – III tura
Ostateczna lista oceny Komisji Oceny Wniosków – ocena merytoryczna w ramach projektu „Kierunek – Mój Biznes” – III tura. Dokument do pobrania:
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej – materiały dla wizyt studyjnych SMOK
Gmina Kępice, ZAPRASZA do złożenia oferty cenowej, w postępowaniu o szacunkowej wartości zamówienia wyrażonej w złotych poniżej równowartości kwoty 30 tys. euro realizowanym w trybie...
Wstępna lista wniosków zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia finansowego w ramach projektu „Kierunek – Mój Biznes” – III tura
Wstępna lista wniosków zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia finansowego w ramach projektu „Kierunek – Mój Biznes” – III tura Dokument do pobrania:
Wstępna lista wniosków zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia finansowego w ramach projektu „Kierunek – Mój Biznes” – III tura
Wstępna lista wniosków zakwalifikowanych do otrzymania wsparcia finansowego w ramach projektu „Kierunek – Mój Biznes” – III tura Dokument do pobrania:
Wyniki oceny formalnej w ramach III tury projektu „Kierunek – Mój Biznes”
Wyniki oceny formalnej przedłożonych formularzy oraz przyznania punktów za przynależność do grup preferowanych w ramach III tury projektu pn. „Kierunek – Mój Biznes”, współfinansowanego ze środków...
Tablica informacyjna projektu
Rozpoczynamy rekrutację do projektu „Kierunek -Mój Biznes” – III tura
Gmina Kępice udostępnia dokumenty rekrutacyjne oraz dokumenty związane z przyznawaniem środków finansowych. Prosimy wszystkie osoby zainteresowanie o zapoznanie się z nimi. Dokumenty...
Zaproszenie do udziału w ankiecie
Drodzy mieszkańcy gminy Kępice! Już od ponad 7 miesięcy testowany jest System Monitorowania Odpadów Komunalnych _SMOK. To dobry czas aby zapytać Państwa o to, co myślą na temat tego nowego...