Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2018-2023 dla Gminy Kępice

Rewitalizacja. Prowadzimy konsultacje – pytamy dzieci, młodzież i dorosłych o to, jak powinna się zmienić nasza gmina
Za nami spotkania z mieszkańcami, warsztaty, spacery badawcze i wyjazdy studyjne.
Spotkania z mieszkańcami
Informujemy, że w ramach opracowywanego przez Gminę Kępice „Lokalnego Programu Rewitalizacji” prowadzone będą otwarte spotkania z mieszkańcami zgodnie z zarządzeniem nr 49/2018 Burmistrza Kępic.
Czekamy na Waszą opinię. Konsultacje dotyczące rewitalizacji gminy Kępice
Trwają konsultacje społeczne do opracowywanego przez Gminę Kępice „Lokalnego Programu Rewitalizacja na lata 2018-2023 dla Gminy Kępice”.
Zgłoś swój pomysł
Gmina Kępice ogłasza nabór propozycji projektów do opracowywanego „Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2018-2023 dla Gminy Kępice”. Zgłaszane mogą być wyłącznie projekty społeczne (nieinwestycyjne), skierowane do mieszkańców z terenu miasta Kępice.
Żeby się zmieniać trzeba wiedzieć dokąd idziemy!
Powołany Zespół roboczy ds. rewitalizacji już wie, jak zrobić, aby Nasza Gmina rozwijała się w sposób zrównoważony w każdym aspekcie: społecznym, gospodarczym, przestrzenno – funkcjonalnym, infrastrukturalnym i środowiskowym. Przez dwa dni pod okiem wybitnego fachowca – Andrzeja Brzozowego – współtwórcy ustawy o rewitalizacji, zgłębialiśmy tajniki jak ożywiać obszary zdegradowane.