Dla inwestora

Potencjał gospodarczy, możliwości inwestycyjne
Gmina Kępice to bardzo dobre miejsce do prowadzenia działalności gospodarczej. Znajdują się tu tereny przeznaczone na sprzedaż dla inwestorów, w tym tereny objęte...
Jak założyć firmę
Scentralizowana ewidencja- Centralna Ewidencja i Informacja Działalności Gospodarczej pozwala na złożenie dokumentów w każdym urzędzie gminy (a nie tylko tym...
Oferta inwestycyjna
Oferta Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – zapraszamy do inwestowania w regionie słupskim. W załączeniu oferta inwestycyjna SSSE. oferta SSE