Druki urzędowe do pobrania

Zwrot podatku akcyzowego

Zgodnie z wytycznymi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

  • w terminie od 1 lutego 2023 r. do 28 lutego 2023 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.,
  • w terminie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta,
    w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2023 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2023 r. wynosi:

132,00 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz

48,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Dotacje będą  wypłacane w terminach:

      3 – 28 kwietnia 2023 r.  w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

      2 – 31 października 2023 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

Wniosek można otrzymać w Urzędzie Miejskim w Kępicach  lub pobrać ze strony BIP Kępice pod linkiem

https://bip.kepice.pl/strony/9300.dhtml

Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego

Stawki opłat i podatków

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych
Wniosek o udzielenie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

Rolnictwo i ochrona środowiska

Wniosek o oszacowanie szkód
Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew

Geodezja, nieruchomości, mieszkalnictwo

Umieszczenie w pasie drogowym
Ustalenie nr porządkowego nieruchomości
Wstępne warunki na lokalizacje zjazdu
Zajęcie pasa drogowego
Zaświadczenie o nadaniu nr porządkowego
Wniosek o sporzadzenie miejscowego planu
Wniosek plan miejscowy
Wniosek rewitalizacja
Wniosek przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy
Wniosek o wydanie decyzji środowiskowej
Wniosek_o_nadanie_numeru
Wniosek o ustalenie warunków zabudowy

Wniosek o przydział mieszkania

Wniosek o przydział mieszkania
Zaświadczenie o dochodach
Deklaracja o wysokości dochodów
Oświadczednie o stanie majątkowym
Oświadczenie o nieposiadaniu tytułu prawnego
Informacja dot. przetwarzania danych osobowych
Oświadczenie

Ewidencja ludności i dowody osobiste

Wniosek o wydanie dowodu osobistego (edytowalny)
Zgłoszenie pobytu stałego
Zgłoszenie pobytu czasowego
Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej
Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego
UKR Wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie

Urząd Stanu Cywilnego - druki dostępne pod linkiem Druki - USC

Ewidencja działalności gospodarczej

Wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej

Koncesje alkoholowe


Oświadczenie o wartości sprzedaży alkoholu
RODO alkohol
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wniosek dla zarzadcy sukcesyjego o potwierdzenie mozliwosci sprzedazy alkoholu

Wniosek o wydanie zaswiadczenia

Wniosek o zamianę zezwolenia

Wniosek o wygaszenie zezwolenia na sprzedaz alkoholu

Wniosek o sprzedaz alkoholu jednorazowe

Karta Rodzinne Kępice oraz Karta Dużej Rodziny

Wniosek Rodzinne Kępice
Informacja o osobach które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na urządzeniach mobilnych
Oświadczenie o pozostawieniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej
Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły
Władza rodzicielska
Wniosek o przyznanie karty dużej rodziny lub wydanie duplikatu karty

Druki dotyczące dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Formularz informacji 2015 - Formularz
oswiadczenie o otrzymanej pomocy de minimis - Oświadczenie
Wzór wniosku o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika - Wniosek
Oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy de minimis -Oświadczenie     Oświadczenie

ANKIETA COVID 19
DANE OSOBOWE
KLAUZULA INFORMACYJNA
NABYCIE DO MAJATKU OSOBISTEGO
OSWIADCZENIE MALZONKA
OSWIADCZENIE