Karta „Rodzinne Kępice”

Karta “Rodzinne Kępice”

Szanowni Mieszkańcy Gminy Kępice!

Mając na względzie rozwój następnych pokoleń mieszkańców Gminy Kępice oraz trud, jaki ponoszą rodziny wielodzietne w wychowanie dzieci i młodzieży podjęliśmy działania, które mają pomóc rodzinom wielodzietnym w tym trudnym zadaniu.

Z dniem 1 września 2014 r. wprowadzony zostaje na terenie Gminy Kępice Program wspierający rodziny wielodzietne pn. „Rodzinne Kępice”. Jego celem jest promowanie rodzin wielodzietnych i ich pozytywnego wizerunku, poprawa sytuacji rodzin wielodzietnych oraz wyrównywanie szans rozwojowych i życiowych dzieci oraz młodzieży.

Rodziny posiadające troje i więcej dzieci uczących się otrzymają specjalną kartę, uprawniającą do ulg w wybranych instytucjach, firmach czy sklepach, m.in. w księgarni, centrum rehabilitacji, na basenie, w kinie, czy w przedszkolu miejskim.

Do Programu, jako jego Partnerów, zapraszamy instytucje oraz przedsiębiorców, którzy oferują ulgi podczas zakupu produktów czy korzystania z usług.

Magdalena Majewska

Burmistrz Kępic

Program „Rodzinne Kępice”

Zapraszamy   rodziny z co najmniej trójką dzieci   do uczestnictwa w Programie „Rodzinne Kępice”, którego celem jest wsparcie dla rodzin wielodzietnych, promocja rodziny i wyrównywanie szans dzieci z dużych ośrodków miejskich i dzieci z mniejszych miejscowości.

W ramach Programu „Rodzinne Kępice” rodziny wielodzietne mogą liczyć na wiele ulg w instytucjach kultury, edukacji, podczas przyjęć do przedszkoli czy komunikacyjnych.

Rodziny, które chcą wziąć udział w programie muszą złożyć specjalny wniosek o wydanie karty Programu “Rodzinne Kępice,” która uprawnia do zniżek na terenie gminy Kępice i powiatu słupskiego

Rodziny wielodzietne otrzymają specjalną,   imienną kartę Programu “Rodzinne Kępice”   oraz informacje, jakie ulgi i zniżki obowiązują na jej podstawie.

Karta będzie ważna z dowodem tożsamości bądź innym dokumentem potwierdzającym prawo do jej użytkowania.

Program “Rodzinne Kępice” uchwalili 28 sierpnia radni miejscy.

Poza kartą Programu “Rodzinne Kępice” obowiązuje ogólnopolski program Karta Dużej Rodziny, który uprawnia do zniżek i ulg w instytucjach ogólnopolskich. Informacji dotyczących obu programów udziela   Urbanowicz Magdalena tel. 59 857 63 59 wew.38

Karta Programu „Rodzinne Kępice” przysługuje:

Rodzinom (także niepełnym) zamieszkałym na stałe lub zamieszkującym na terenie Gminy Kępice (także rodzinom zastępczym) składającym się z rodziców (opiekunów prawnych) mających na utrzymaniu troje i więcej dzieci.

Wiek dzieci:

  1. do ukończenia 18. roku życia;
  2. do ukończenia 25. roku życia – w przypadku, gdy dziecko uczy się;
  3. bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Karta Programu „Rodzinne Kępice” uprawnia do:

Korzystania z ulg w niektórych kinach, teatrach, muzeach, podczas zajęć sportowych czy rekreacyjnych.
Katalog zawierający informację o wszystkich ulgach i zniżkach jest na bieżąco aktualizowany.

Co zrobić, aby otrzymać Kartę?

Należy złożyć wypełniony i podpisany wniosek w Ośrodku Pomocy Społecznej w Kępicach.

Druki wniosku o przyznanie karty Programu „Rodzinne Kępice” znajduje się poniżej dostępne są także w siedzibie OPS oraz na stronie internetowej www.opskepice.pl. Termin odbioru karty poda pracownik OPS.

Dokumenty do pobrania:

Wniosek Rodzinne Kępice

Informacja o osobach które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na urządzeniach mobilnych

Oświadczenie o pozostawieniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej

Oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły

Władza rodzicielska

Wniosek o przyznanie karty dużej rodziny lub wydanie duplikatu karty