Jak założyć firmę

Scentralizowana ewidencja- Centralna Ewidencja i Informacja Działalności Gospodarczej pozwala na złożenie dokumentów w każdym urzędzie gminy (a nie tylko tym odpowiednim ze względu na miejsce zameldowania), a nawet przez Internet.

Większości formalności dopełnia się za pomocą jednego formularza – CEIDG-1. Na nim przedsiębiorca określa m.in. wszystkie swoje dane, dane firmy oraz wskazuje wybraną formę opodatkowania podatkiem dochodowym. Jednocześnie druk ten spełnia – oprócz rejestracyjnej – także dodatkowe funkcje – mianowicie stanowi:

  • wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON,
  • zgłoszenie identyfikacyjne albo aktualizacyjne do naczelnika urzędu skarbowego NIP,
  • oświadczenie o wyborze formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych,
  • zgłoszenie albo zmianę zgłoszenia płatnika składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
  • oświadczenie o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników.

Druki CEIDG-1 można złożyć do urzędu gminy na kilka sposobów.

Po pierwsze, drogą elektroniczną, z wykorzystaniem strony internetowej CEIDG. Wniosek może zostać tu wypełniony, a następnie przesłany do urzędu (w tym przypadku konieczne jest posiadanie podpisu elektronicznego). Alternatywą jest wydrukowanie wypełnionego formularza ze strony i udanie się z nim do urzędu. Można także – po wypełnieniu – pobrać ze strony kod, który następnie należy przedstawić urzędnikowi. Na podstawie tego numeru odnajdzie on w systemie zapisany formularz, wydrukuje i przedłoży podatnikowi do podpisu.

Możliwe jest także skorzystanie z zupełnie tradycyjnej drogi – formularz można wydrukować niewypełniony bądź też podatnik może zaopatrzyć się w jego kopię w samym urzędzie. Następnie urzędnikowi przedkładany jest ręcznie wypełniony druk.

W chwilą zarejestrowania działalności należy udać się do właściwego urzędu skarbowego, gdzie dokonuje się rejestracji jako podatnik podatku VAT.

Natomiast jeśli chodzi o ZUS, to w sytuacji jeśli wraz z drukiem CEIDG przyszły przedsiębiorca złoży ZUS ZUA lub ZZA, nie musi dopełniać formalności bezpośrednio w ZUS. Jednakże w sytuacji gdy nie zostanie wraz z CEIDG złożony druk zgłoszeniowy do ZUS należy go złożyć w terminie do siedmiu dni od założenia firmy.

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej