Gospodarka odpadami

Harmonogram odbioru nieczystości stałych z terenu gminy Kępice - drugie półrocze 2024 roku
Harmonogram odbioru nieczystości stałych z terenu Gminy Kępice na pierwsze półrocze 2024 roku
Harmonogram odbioru nieczystości stałych z terenu Gminy Kępice na drugie półrocze 2023 roku
Zwracamy się z prośbą o wystawianie nieczystości do godz. 6:00.
Segregacja odpadów
Należy wyrzucać Nie należy wyrzucać   Metale i tworzywa sztuczne odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach butelek...
Stawki za wywóz odpadów
Obowiązujące stawki za odpady: 54 zł nieselektywna zbiórka odpadów komunalnych 27 zł selektywna zbiórka odpadów komunalnych
Deklaracja
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych Zawiadomienie o zmianie stawki opłaty za gospodarowanie...
Obowiązki właściciela nieruchomości
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 ze zm.), właściciel nieruchomości: ...
Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kępicach, dalej PSZOK, zlokalizowany jest na ul. Składowej 5 w Kępicach (przed Miejską Oczyszczalnią...
Harmonogram wywozu odpadów