Oświata

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przytocku
Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Przytocku im. Andrzeja Grubby oraz Niepubliczne Przedszkole w Przytocku Dyrektor: Zdzisław Maciaszek Przytocko 77- 230 Kępice ...
Szkoła Podstawowa w Barcinie
Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Barcinie Dyrektor: Jan Pawlicki Barcino 59 77-230 Kępice tel.(059)/ 857 74 15 strona szkoły: www.zsbarcino.fc.pl
Szkoła Podstawowa w Korzybiu
Szkoła Podstawowa w Korzybiu im. ks. Stanisława Augustyńczyka Dyrektor: Jacek Rzepiński ul. Dworcowa 6 Korzybie 77-230 Kępice tel.(059)/ 857 73 26 e-mail: ...
Szkoła Podstawowa w Biesowicach
Szkoła Podstawowa w Biesowicach im. Janiny i Cyryla Zalewskich Dyrektor: Leszek Małkiewicz Biesowice 38 77-230 Kępice tel. (059)/ 857 78 15, (59)/ 857 68 98 e-mail: ...
Szkoła Podstawowa w Warcinie
Szkoła Podstawowa w Warcinie im. ks. Prałata Alfreda Osipowicza Dyrektor: Roman Seta Warcino21 77-230 Kępice tel.(059)/857 65 19 www.spwarcino.pl e-mail: ...
Zespół Szkół Leśnych w Warcinie
Zespół Szkół Leśnych im. prof. Stanisława Sokołowskiego 77-230 Kępice; Warcino 1 Dyrektor: p.o. Tomasz Kabulski tel. (059)/857 66 01 email: ...
Zespół Szkół w Kępicach
Zespół Szkół w Kępicach, w którego skład wchodzą: Szkoła Podstawowa im. ppor. Tadeusza Bielaka w Kępicach ul. Szkolna 1, 77-230 Kępice telefon: (059)...