Władze gminy

Burmistrz Kępic Magdalena Majewska
Magdalena Majewska urodziła się w 1977 r. w miejscowości Mzdowo, w gm. Kępice. Z wykształcenia jest politologiem i ekonomistką, ukończyła politologię na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu,...
Wiceburmistrz Maciej Chaberski
Maciej Chaberski urodził się w 1981 r. w Łodzi. Doktorant na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, politolog z wykształcenia. Ukończył liczne szkolenia z zakresu pozyskiwania środków...
Skarbnik Grzegorz Ożóg
Grzegorz Ożóg jest skarbnikiem Kępic od grudnia 2016 r. Urodzony w 1983 roku, ukończył administrację samorządową oraz studia podyplomowe w zakresie rachunkowości budżetowej na Uniwersytecie...
Rada Miejska
Skład Rady Miejskiej w Kępicach na lata 2018-2024 Marek Busłowicz przewodniczący Rady Rafał Stelmach zastępca przewodniczącego Józef Jaromij radny Iwona Kujawska...