Nieruchomości

Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Kępice przeznaczonych do sprzedaży - Warcino
Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Kępice przeznaczonych do sprzedaży: - Warcino - nr działki 67/73 - Warcino - nr działki 67/74
Wykaz nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Kępice przeznaczonych do sprzedaży - Biesowice
Wykaz nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Kępice przeznaczonych do sprzedaży - Biesowice (nr działki 116/5, 116/2)  W załącznikach do pobrania: zarządzenie nr 38/2023...
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Kępice przeznaczonych do sprzedaży: wykaz nieruchomości Zarządzenie Burmistrza Kępic: zarzadzenie35
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Kępice przeznaczonych do sprzedaży: wykaz nieruchomosci Zarządzenie Burmistrza Kępic – ...
Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Kępice, przeznaczonych do wydzierżawienia:  wykaz
Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Kępice, przeznaczonych do wydzierżawienia: wykaz1
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie część dz. nr 83/2 w Kępicach
Wykaz
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia
Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Kępice, przeznaczonych do zbycia na rzecz spółki pod nazwą Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa – KZN Pomorze sp.z...
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia Pustowo dz. nr 77/8
Wykaz
Ogłoszenie w sprawie odwołania przetargu na zbycie nieruchomościami dz. nr 10/45 w Korzybiu
Odwołanie