Nieruchomości

Ogłoszenie o przetargu - I przetarg ustny nieograniczony
Burmistrz Kępic ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie ewidencyjnym Barcino, w miejscowości Barcino, gmina Kępice.
Ogłoszenie o przetargu - V przetarg ustny nieograniczony
Burmistrz Kępic ogłasza V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Korzybie, gmina Kępice.
Ogłoszenie o przetargu - V przetarg ustny nieograniczony
Burmistrz Kępic ogłasza V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie ewidencyjnym Korzybie, gmina Kępice.
Wykaz nieruchomości gruntowych niezabudowanych przeznaczonych do oddania w użyczenie
Burmistrz Kępic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie dla sołectwa Warcino.
Wykaz nieruchomości do wydzierżawienia
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Kępice, przeznaczonych do wydzierżawienia: - Grunt obejmujący działkę nr 154 w obrębie Korzybie, gm. Kępice.
Ogłoszenie o przetargu - IV przetarg ustny nieograniczony
Burmistrz Kępic ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie ewidencyjnym Barcino, w miejscowości Barcino, gmina Kępice.
Ogłoszenie o przetargu - IV przetarg ustny nieograniczony
Burmistrz Kępic ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie ewidencyjnym Barcino, w miejscowości Barcino, gmina Kępice.
Ogłoszenie o rokowaniach dz. 27/12, obręb Przytocko
Burmistrz Kępic ogłasza rokowania nieograniczone na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Przytocko, w miejscowości Przytocko, gmina Kępice
Ogłoszenie o rokowaniach dz. 27/11, obręb Przytocko
Burmistrz Kępic ogłasza rokowania nieograniczone na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Przytocko, w miejscowości Przytocko, gmina Kępice
Ogłoszenie o rokowaniach dz. 458, obręb Korzybie
Burmistrz Kępic ogłasza rokowania nieograniczone na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Korzybie, w miejscowości Korzybie, gmina Kępice