Samorząd

Wykaz nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Kępice przeznaczonej do sprzedaży
Burmistrz Kępic wykazuje do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej nieruchomość gruntową niezabudowaną w ob. ew. Kępice.
Wykaz nieruchomości lokalowych niemieszkalnych przeznaczonych do sprzedaży - Kępice, ul. Podgórna
Burmistrz Kępic wykazuje do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców nieruchomości lokalowe niemieszkalne wraz z udziałem w gruncie, położone w obrębie ewidencyjnym Kępice.
Ogłoszenie o rokowaniach dz. 27/12, obręb Przytocko
Burmistrz Kępic ogłasza rokowania nieograniczone na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Przytocko
Ogłoszenie o rokowaniach dz. 27/11, obręb Przytocko
Burmistrz Kępic ogłasza rokowania nieograniczone na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie Przytocko
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na rzecz użytkownika wieczystego - Kępice, ul. Składowa
Burmistrz Kępic wykazuje do sprzedaży na własność, w trybie bezprzetargowym nieruchomość gruntową, położoną w ob. ew. Kępice.
IV przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w ob. ew. Korzybie.
III przetarg ustny nieograniczony - Barcino
III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w ob. ew. Barcino
IV przetarg ustny nieograniczony
na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w ob. ew. Korzybie
Burmistrz wykazuje do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomość lokalową
Wykaz nieruchomości lokalowych stanowiących własność Gminy Kępice przeznaczonych do sprzedaży.
Ogłoszenie o przetargu - nieruchomości grunotowe Barcino
III przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, w ob. ew. Barcino