Sprawozdanie z realizacji projektu

„Środowisko dla pokoleń – kształtowanie postaw proekologicznych w Gminie Kępice”

Osiągnięty efekt ekologiczny wraz ze sprawozdaniem

Osiągniętym efektem ekologicznym projektu jest wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców gminy Kępice w zakresie zrównoważonego rozwoju. W ramach projektu nasadzonych zostało 50 drzewek na zrekultywowanym wysypisku śmieci w Obłężu. Młodzież z Kępickich szkół brała czynny udział w w/w wydarzeniu w ramach obchodzonego dnia 10 października Święta Drzewa. Nauka poprzez zabawę to najlepsza metoda edukacji młodzieży. Pracownicy Nadleśnictwa Warcino, którzy chętnie włączyli się w zorganizowaną akcję, uczyli i instruowali uczniów jak należy sadzić drzewa oraz dlaczego ich sadzenie jest dla nas takie ważne. Akcję sadzenia drzewek zakończono wspólnym ogniskiem nad jeziorem Obłęskim.

Kluczowym zadaniem projektu było pobudzenie do działania proekologicznego społeczności z obszarów wiejskich, które często poprzez brak oferty edukacyjnej skierowanej do nich bezpośrednio, popadają w bierność w sprawach proekologicznego gospodarowania. Dzięki zaangażowaniu do udziału w projekcie dzieci i młodzieży,  stali się oni swoistym przekaźnikiem treści ekologicznych w swoich rodzinach. Od czasu ich udziału w przedsięwzięciu „upominają” i nakłaniają rodziców do właściwego postępowania w zakresie ekologii. W pewnym stopniu poprzez swą świadomość ekologiczną dzieci i młodzież kształtują także model konsumpcyjny w rodzinie.

Szkolenie dla reprezentantów gminy, radnych itd. odbyło się podczas wizyty studyjnej w spalarni odpadów o obiegu zamkniętym –  w Szczecinie w dniach 26-27.11.2018. Trener poprowadził szkolenie wyjazdowe, omawiając w trakcie ważne kwestie dotyczące ochrony środowiska na konkretnych przykładach, w konkretnych miejscach. W szkoleniu wzięło udział 20 osób.

W ramach projektu zorganizowano również Wielką Integracyjną Ekologiczną Majówkę. Została ona w głównej mierze zorganizowana dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pt. „SamoDZIELNI”. Większość kosztów związanych z tym wydarzeniem, poniesiona została z w/w dofinansowania.

Proekologiczne postawy mieszkańców Gminy Kępice widać doskonale po zaangażowaniu w realizację konkursu „Zbierz na co chcesz”. Wszystkie sołectwa do ostatniego dnia walczyły o cenne nagrody, zbierając papier, plastikowe nakrętni oraz bateriie. Konkurs nauczył ich prawidłowej segregacji odpadów oraz pokazał, że ekologia może się opłacać.

Osiągnięte wskaźniki realizacji zadania:

  • Przeprowadzenie Wielkiej Ekologicznej Integracyjnej Majówki z grupą 200 uczestników
  • Liczba osób biorących udział w wyjeździe studyjnym – 20
  • Liczba osób biorących udział w szkoleniu – 20
  • Ilość osób biorących udział w sadzeniu drzew – 50
  • Ilość sołectw, która wzięła udział w konkursie ekologicznym – 17
  • Ilość nasadzonych drzew w miejscu zrekultywowanego składowiska odpadów – 50.

Koszt kwalifikowany przedsięwzięcia: 31 790,70 PLN

Dofinansowanie: 20 000 PLN

Forma dofinansowania: dotacja bezzwrotna.

Galeria