Harmonogram odbioru nieczystości stałych z terenu Gminy Kępice na drugie półrocze 2023 roku

Zwracamy się z prośbą o wystawianie nieczystości do godz. 6:00.

Galeria