SIM KZN POMORZE

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O ZAWARCIE UMOWY NAJMU LOKALI MIESZKALNYCH POŁOŻONYCH W KĘPICACH PRZY UL. GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO, UTWORZONYCH Z UDZIAŁEM GMINY KĘPICE, STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ SPOŁECZNEJ INICJATYWY MIESZKANIOWEJ KZN POMORZE SPÓŁKA Z O.O. Z SIEDZIBĄ W MALBORKU

          Burmistrz Kępic działając na podstawie zarządzenia nr 78/2023 z dnia 05.10.2023 r. w sprawie naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych położonych w Kępicach przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego, utworzonych z udziałem Gminy Kępice, stanowiących własność Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN - Pomorze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Malborku

informuje, że od dnia 12 października 2023 r. do dnia 31 stycznia 2024 r. osoby zainteresowane zawarciem umów najmu lokali mieszkalnych realizowanych w ramach ww. projektu mogą składać wnioski o najem lokali.    

Strona internetowa SIM KZN Pomorze   - https://simkzn-pomorze.pl/

Szczegóły w załączonych poniżej dokumentach do pobrania w formacie PDF wraz z kartami poszczególnych lokali.               

Załączniki