Wygodna usługa dla mieszkańców

Już od poniedziałku rozpoczniemy świadczyć ważną usługę. Samochód wkrótce pojawi się na gminnych drogach.

 

Usługa door to door to projekt, który będziemy realizować dzięki pozyskanym środkom unijnym. – Dzięki niej mieszkańcy zmagający się z utrudnieniami w dostępie do najważniejszych potrzeb życiowych świadczonych przez najróżniejsze instytucje, otrzymają nieocenione wsparcie – przypomina Magdalena Majewska, Burmistrz Kępic. Specjalnie przygotowany i dostosowany do przewozu osób z niepełnosprawnościami samochód, będzie swoistą taksówką dla osób dorosłych o ograniczonej mobilności. Przejazdy będą bezpłatne. – Usługa polega na zamówieniu pod dedykowanym numerem telefonu na konkretny dzień i godzinę samochodu, który przewiezie taką osobę z miejsca zamieszkania na terenie gminy Kępice do miejsca docelowego i z powrotem. Chodzi o ułatwienie tym mieszkańcom realizowania ważnych spraw wymagających osobistego stawiennictwa w rozmaitych instytucjach – dopowiada Marzena Piszko – Bojaryn, koordynator ds. dostępności w Gminie Kępice. Od marca zostanie uruchomiona infolinia, pod którą będzie można zarezerwować pojazd z przeszkolonym kierowcą. Numer łatwo zapamiętać, bo nawiązuje do kodu pocztowego Kępic – 722 077 230. Niebawem specjalną taksówkę będzie już można zobaczyć na naszych drogach. Wyglądem będzie zbliżona do jednej z trzech wizualizacji, które prezentujemy. Zanim docelowa taksówka zostanie w pełni wyposażona w niezbędny sprzęt i trafi do codziennego użytku, w pierwszych dniach marca do świadczenia tej usługi będziemy wykorzystywać auta z naszej dotychczasowej floty. Szerzej o działaniu usługi napiszemy w przyszłym tygodniu. Dziś prezentujemy wizualizacje naszej nowej taksówki. Jedna z nich wkrótce będzie wozić naszych mieszkańców. Jak sądzicie, która?

Zadanie zostało sfinansowane w ramach projektu „Kępice bez barier” – usługi indywidualnego transportu door to door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków będących w zasobach gminy. Projekt finansowany jest ze środków UE w ramach Działania 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach konkursu organizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Galeria