„Ta usługa ulży wielu mieszkańcom…”

„Kępice bez barier” – to tytuł projektu, który pozwoli na realizację usług indywidualnego transportu „door to door” (czyli od drzwi do drzwi). Projekt startuje 1 marca i skierowany jest do pełnoletnich mieszkańców Gminy Kępice. O istocie projektu, jego założeniach oraz o realizacji usługi rozmawiamy z Marzeną Piszko – Bojaryn, koordynatorem ds. dostępności w Gminie Kępice.

 

Red. : - Starając się o pozyskanie środków unijnych na realizację tego celu, nazwaliście Państwo swój projekt „Kępice bez barier”. Jakie bariery będą dzięki tej usłudze niwelowane? M.P-B.: Bardzo się cieszymy, że nasz projekt został wysoko oceniony, ponieważ w skali całego kraju znalazł się na drugim miejscu. Dzięki otrzymanemu stuprocentowemu dofinansowaniu, nie obciążymy budżetu naszej gminy, a zmniejszymy problemy w kilku obszarach. Projekt skierowany jest do pełnoletnich mieszkańców naszej gminy o ograniczonej mobilności, zatem do osób nie tylko z niepełnosprawnościami, ale do wszystkich którzy mają problemy z poruszaniem się. Pisząc projekt zdawaliśmy sobie sprawę, że wciąż borykamy się z problemami związanymi z transportem i komunikacją publiczną. Aż do 18 z 36 miejscowości w gminie nie dociera żaden przewoźnik. Ta usługa z pewnością ulży wielu mieszkańcom zmagającym się z problemem mobilności w codziennym życiu. Projekt jest świetnie opracowany, przewidzieliśmy w nim wiele ważnych aspektów. Red.: - Na co konkretnie zostaną przeznaczone środki pozyskane z projektu? M.P-B.: - Na realizację usługi pozyskaliśmy kilkaset tysięcy. Otrzymane środki przeznaczyliśmy przede wszystkim na zakup busa, który wyposażony jest m.in. w wózek inwalidzki, torby medyczne, szelki dla psów asystujących. To kompletne wyposażenie, które ułatwi przewóz osób z niepełnosprawnościami. Poza tym środki pozwoliły na zatrudnienie kierowcy oraz dyspozytora usługi. Uruchomiliśmy specjalną infolinię, pod którą w godz. 9-17 można uzyskać szczegółowe informacje oraz umówić transport na konkretny dzień i godzinę. Numer telefonu jest prosty, bowiem nawiązuje do kodu pocztowego naszej gminy – 722 077 230. Chcemy wkrótce uruchomić także intuicyjną aplikację oraz stronę internetową do zamawiania usługi. Kierowca jest przeszkolony do pracy z osobami z niepełnosprawnościami - to młody człowiek, bardzo uczynny i chętny do wszelkiej pomocy. Na co dzień strażak ochotnik, znany wielu mieszkańcom. To ważne, bo nie chcemy świadczyć jedynie usługi transportowej, ale oferować także wsparcie w czasie jazdy oraz codzienny, życzliwy uśmiech. Red.: Wiemy już, że z usługi mogą skorzystać osoby dorosłe o ograniczonej mobilności. Dokąd zatem mogą pojechać korzystając z tego transportu? M.P.-B.: - Wdrożona usługa pozwoli mieszkańcom bezpłatnie dotrzeć np. do lekarza, urzędu, na rehabilitację czy załatwić istotne sprawy w instytucjach nie tylko na terenie naszej gminy. Co istotne, taka osoba zostanie odebrana z domu, zawieziona w miejsce docelowe i oczywiście odwieziona do domu. W trakcie przemieszczania kierowca zawsze będzie pomagał takiej osobie, więc będzie to kolejne ułatwienie. Ważne, aby mieszkaniec zainteresowany usługą zaplanował wcześniej swoją wizytę. Podczas kontaktu z dyspozytorką zostaniemy poproszeni o podanie nie tylko terminu przejazdu, ale także celu oraz zapotrzebowania na np. wózek inwalidzki, czy potrzebę zapewnienia asysty przy poruszaniu się. Choć usługa ta ma pomagać w wielu codziennych sprawach, to proszę jednak pamiętać, że pierwszeństwo do skorzystania z niej będą miały osoby wskazujące na pilne sytuacje, mające wpływ na zdrowie czy życie. Wszystkie te elementy określone są w regulaminie usługi. Red. : Od dziś, 1 marca rozpoczęliście Państwo świadczenie usługi. Jednak jeszcze nie wykorzystujecie docelowego busa… M.P-B: - W chwili obecnej korzystamy z samochodów z gminnej floty. Wkrótce docelowy będzie dostarczony do naszej gminy, aktualnie jego zabudowa dostosowywana jest do przewozu osób z niepełnosprawnościami. Po jego dostarczeniu odpowiednio go oznakujemy, tak, aby nasi mieszkańcy mogli go bez trudu zidentyfikować. Sam bus będzie żywą reklamą usługi. Tym niemniej usługę już realizujemy, a pani dyspozytorka oczekuje na Państwa telefony. Mam głęboką nadzieję, że projekt będzie dobrze odebrany przez naszych mieszkańców i będzie dla nich pomocny.

Nazwa projektu: „Kępice bez barier” - usługi indywidualnego transportu door to door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków będących w zasobach Gminy.”

Na zdjęciu od lewej: kierowca Norbert Becker, koordynatorka ds. dostępności Marzena Piszko – Bojaryn i Aleksandra Dąbrowa – operatorka usługi.

Galeria