Pierwsi, aby pomóc

Codziennie powierzamy im bezpieczeństwo swoje lub sowich bliskich. Zawsze muszą być gotowi do profesjonalnego wsparcia.

Nigdy nie wiemy, kiedy na naszej drodze spotkamy kogoś komu będziemy musieli udzielić pierwszej pomocy. Na takie ryzyko narażeni są zwłaszcza nasi kierowcy, na co dzień dowożący dzieci do szkół. Dlatego tak istotne są szkolenia z zasad udzielania pierwszej pomocy. – Ważne, aby powielać schemat działania w zakresie ratownictwa przedmedycznego, aby w kryzysowym momencie zadziałały wyuczone zachowania – podkreślają trenerzy. W szkoleniu wzięli także udział kierowcy, którzy będą realizować wkrótce nową usługę w naszej gminie – door to door. – Będzie ona polegać na przewożeniu m.in. osób z niepełnosprawnościami z miejsca zamieszkania do np. instytucji. W tym przypadku kierowca musi być wyczulony nie tylko na niebezpieczeństwo na drodze, ale także posiadać odpowiedni zasób wiedzy i umiejętności w postępowaniu z takimi osobami – wyjaśnia Marzena Piszko – Bojaryn, koordynator ds. dostępności w Gminie Kępice. Dlatego tak ważne są szkolenia, oparte nie tylko na wiedzy teoretycznej, ale także przygotowaniu praktycznym.

Projekt finansowany jest ze środków UE w ramach Działania 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach konkursu organizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Galeria