2 miejsce, samochód, 100% dofinansowania!

Ponad milion złotych trafi do Gminy Kępice. To rezultat kolejnego projektu, który został wysoko oceniony, a w skali kraju znalazł się na drugim miejscu!

- Projekt skierowany jest do pełnoletnich mieszkańców naszej gminy o ograniczonej mobilności, zatem do osób nie tylko z niepełnosprawnościami, ale do wszystkich którzy mają problemy z poruszaniem się – wyjaśnia Marzena Piszko – Bojaryn, koordynator dostępności w Urzędzie Miejskim w Kępicach. „Kępice bez barier” – to tytuł projektu, który pozwoli na realizację usług indywidualnego transportu „door to door” (czyli od drzwi do drzwi). Mieszkańcy naszej gminy będą mieli możliwość zamawiania (w różnych wygodnych formach, np. za pomocą aplikacji, telefonu, strony internetowej, itp.) samochodu wraz z kierowcą, który dowiezie ich pod wskazany adres. – Pisząc projekt zdawaliśmy sobie sprawę, że wciąż borykamy się z problemami związanymi z transportem i komunikacją publiczną. Aż do 18 z 36 miejscowości w gminie nie dociera żaden przewoźnik – dodaje Piszko – Bojaryn. Wdrożona usługa pozwoli mieszkańcom bezpłatnie dotrzeć np. do lekarza, urzędu, na rehabilitację czy załatwić istotne sprawy w instytucjach nie tylko na terenie naszej gminy. Otrzymane dofinansowanie pozwoli na zakup samochodu przystosowaego do przewozu osób z niepełnosprawnościami. Będzie to bus z platformą do przewozu wózków inwalidzkich. Projekt zakłada ścisłą współpracę ze Spółdzielnią Socjalną „Razem”, która będzie odpowiadać za realizację usługi od strony organizacyjnej. Dodatkowo planujemy zatrudnienie kierowców oraz asystentów osób z niepełnosprawnościami, którzy zostaną przeszkoleni z zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. – Stuprocentowe dofinansowanie jakie otrzymamy na realizację przedsięwzięcia nie obciąży naszego budżetu, a pozwoli rozwiązać wiele problemów - mówi Magdalena Majewska, Burmistrz Kępic. Co ważne, nowy samochód będzie wyposażony m.in. w wózki inwalidzkie, torby medyczne, szelki dla psów asystujących.  O etapach wdrażania usługi będziemy informować po podpisaniu umowy na dofinansowanie i ustaleniu szczegółowego harmonogramu realizacji projektu. Projekt finansowany jest ze środków UE w ramach Działania 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach konkursu organizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.