Likwidujemy bariery

Dzięki środkom z projektu unijnego zlikwidowaliśmy kolejne bariery.

 

Projekt realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pozwolił naszej gminie wykonać kolejne, ważne zadanie. Tym razem zostały zlikwidowane bariery architektoniczne przy jednym z budynków w Osowie. Przypomnijmy, że działania te realizowane są dzięki projektowi pn. „Usługi indywidualnego transportu doot – to- door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”. – Projekt ten jest bardzo szeroki i obejmuje kompleksowe działania w zakresie poprawy dostępności m.in. dla osób z niepełnosprawnościami – tłumaczy Marzena Piszko – Bojaryn z Urzędu Miejskiego w Kępicach. – Dzięki niemu nie tylko realizujemy ważną usługę transportu naszych mieszkańców specjalistycznym busem, ale także przeprowadziliśmy modernizację budynku zamieszkiwanego przez osobę z niepełnosprawnością – dodaje koordynatorka ds. dostępności. Dzięki wykonanym pracom, teraz mieszkanka może korzystać z bezpiecznego i komfortowego podjazdu do drzwi wejściowych, który zastąpił zniszczone już schody. Dodatkowo zmodernizowano klatkę wejściową i poprawiono jej wizerunek. Jak mówi mieszkanka, zrealizowana inwestycja znacznie poprawiła jej jakość życia. – Do tej pory miałam wiele trudności, żeby dostać się do mieszkania. Teraz żyje mi się znacznie lepiej, dzięki temu mogę funkcjonować normalniej. To dla mnie bardzo ważne – opowiada mieszkanka Osowa. Satysfakcji nie ukrywają także urzędnicy. – Cieszymy się z każdej inwestycji, która ma wpływ na realną pomoc ludziom, którzy zmagają się z różnymi trudnościami. To ważne, aby ich życie stawało się prostsze, a warunki wokół coraz bardziej przyjazne – dodaje Marzena Piszko – Bojaryn.

 

Zadanie zostało sfinansowane w ramach projektu „Kępice bez barier” – usługi indywidualnego transportu door to door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków będących w zasobach gminy. Projekt finansowany jest ze środków UE w ramach Działania 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w ramach konkursu organizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wartość projektu: 664 530,00 zł, w tym wkład Funduszy Europejskich ( 84,28% wartości całego projektu grantowego) wynosi 560 065, 88 zł.

Galeria