Żeby się zmieniać trzeba wiedzieć dokąd idziemy!

Powołany Zespół roboczy ds. rewitalizacji już wie, jak zrobić, aby Nasza Gmina rozwijała się w sposób zrównoważony w każdym aspekcie: społecznym, gospodarczym, przestrzenno – funkcjonalnym, infrastrukturalnym i środowiskowym. Przez dwa dni pod okiem wybitnego fachowca – Andrzeja Brzozowego – współtwórcy ustawy o rewitalizacji, zgłębialiśmy tajniki jak ożywiać obszary zdegradowane.

Szkolenia odbyły się w ramach projektu pn. Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2018-2023 dla Gminy Kępice.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.