Rewitalizacja. Prowadzimy konsultacje – pytamy dzieci, młodzież i dorosłych o to, jak powinna się zmienić nasza gmina

Za nami spotkania z mieszkańcami, warsztaty, spacery badawcze i wyjazdy studyjne.

Gmina Kępice prowadzi konsultacje społeczne w sprawie opracowywanego Lokalnego Programu Rewitalizacji. Braliśmy już udział w warsztatach z mieszkańcami, podczas których wypracowaliśmy wiele nowych pomysłów, byliśmy z wizytą studyjną w Gminie Dobiegniew, która prowadzi modelową rewitalizację swojego miasta. Odbyliśmy również spacer badawczy po obszarze rewitalizacji i skonsultowaliśmy wizję n aszego programu z mieszkańcami na spotkaniach.
Zapytaliśmy również o zdanie dzieci i młodzież. Dzieci z najmłodszych klas podczas Dnia Dziecka rysowały, jak wygląda według nich miasto szczęśliwe – najlepsza praca otrzyma nagrodę ufundowaną przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Kępicach. Natomiast z młodzieżą spotkaliśmy się 20 czerwca, podczas debaty w bibliotece. Rozmawialiśmy o wizji naszego miasta i pomysłach m młodzieży na to, jak mają się zmienić Kępice i cała gmina.

Zapraszamy na fotorelację na gminnym Facebooku.