Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Kępice Sp. z o.o.

ul. Tadeusza Bielaka 8
77-230 Kępice
tel.: 59 857-64-09
fax: 59 857-64-02
www.pgk.kepice.pl
e-mail: pgk@kepice.pl

NIP 839-316-89-23; REGON 221609299
BS USTKA O/KĘPICE
32 9315 1043 0040 3683 2000 0020

Prezes: Bożena Gierszewska

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Kępice Spółka z o. o. w Kępicach powstało jako jednoosobowa Spółka Gminy 1 stycznia 2012 roku w wyniku likwidacji w celu przekształcenia zakładów budżetowych tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kępicach i Zakładu Energetyki Cieplnej w Kępicach. Do zadań PGK Kępice należy nadzór nad siecią ciepłowniczą w gminie, siecią wodno-kanalizacyjną oraz administrowanie mieniem komunalnym i cmentarzami komunalnymi.