Środowiskowy Dom Samopomocy

ul. Składowa 2a
77-230 Kępice
tel. kontaktowy: (59) 857-66-24
tel. komórkowy: 48 728 955 724
kierownik – Tomasz Zagrajek
klasyfikacja PKD: 88.10.Z – Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych
W placówce wsparcie dzienne otrzymuje ok. 35 osób niepełnosprawnych intelektualnie. Uczestnicy zajęć w ŚDS biorą udział w warsztatach wspierających ich rozwój – treningu życia codziennego, warsztatach sportowych, kulinarnych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych.

Kierownik: Tomas Zagrajek