Świetlice wiejskie

Wykaz świetlic i filii Biblioteki w gminie Kępice
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Kępice
ul. Pomorska 1
77-230 Kępice
tel.: 59-857-68-79

Znajduje się w niej: wypożyczalnia i czytelnia książek, kącik dla małych dzieci, stanowiska komputerowe, sala szkoleniowa, sale klubów i sekcji działających w bibliotece. W bibliotece odbywają się także zajęcia rekreacyjno-kulturalne dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Biblioteka zarządza świetlicami wiejskimi i filiami bibliotek, w filiach bibliotek funkcjonują dodatkowo świetlice wiejskie:

Filia biblioteki w Ciecholubiu
Filia biblioteki w Darnowie
Filia biblioteki w Osiekach
Filia biblioteki w Barcinie
Filia biblioteki w Biesowicach
Świetlica wiejska w Barwinie
Świetlica wiejska w Podgórach
Świetlica wiejska w Osowie
Świetlica wiejska w Obłężu
Świetlica wiejska w Barcinie
Świetlica wiejska w Warcinie
Świetlica wiejska w Korzybiu
Świetlica wiejska w Bronowie
Świetlica wiejska w Przytocku
Świetlica wiejska w Płocku
Świetlica wiejska w Pustowie
Świetlica wiejska Mzdowie
Świetlica wiejska w Żelicach.