Burmistrz Kępic Magdalena Majewska

Magdalena Majewska urodziła się w 1977 r. w miejscowości Mzdowo, w gm. Kępice. Z wykształcenia jest politologiem i ekonomistką, ukończyła politologię na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, administrację i prawo na Uniwersytecie Szczecińskim oraz ekonomię na Politechnice Koszalińskiej, a także m.in. podyplomowe studia Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w wyższej Szkole Bankowej w Toruniu.

Pracowała jako dziennikarka a potem redaktorka w „Dzienniku Bałtyckim”, „Głosie Pomorza” oraz Wydawnictwie AG Media. Od 2006 r. w Urzędzie Miejskim w Kępicach – najpierw jako specjalista ds. promocji, później wiceburmistrz (2008-2009), a od roku 2010 burmistrz Kępic. Interesuje się ekonomią i polityką współczesną.