Rada Miejska

Skład Rady Miejskiej w Kępicach na lata 2018-2024

 • Marek Busłowicz
  przewodniczący Rady
 • Rafał Stelmach
  zastępca przewodniczącego
 • Józef Jaromij
  radny
 • Iwona Kujawska
  radna
 • Aleksandra Mondry
  radna
 • Piotr Bućko
  radny
 • Michał Szczerba
  radny
 • Jan Zefert
  radny
 • Zdzisław Maciaszek
  radny
 • Artur Szewc
  radny
 • Krzysztof Rosiak
  radny
 • Henryk Palewski
  radny
 • Ewa Ziemianiwicz radna

Komisja Oświaty, kultury, sportu, ochrony zdrowia i opieki społecznej  

Iwona Kujawska, przewodnicząca

Ewa Ziemianowicz, członek

Zdzisław Maciaszek, członek

Artur Szewc, członek

Jan Zefert, członek

Komisja Rozwoju gospodarczego, inwestycji i finansów    

Rafał Stelmach, przewodniczący

................., członek

Aleksandra Mondry, członek

Henryk Palewski, członek

Krzysztof Rosiak, członek

Komisja Rolnictwa, leśnictwa, ochrony środowiska i bezpieczeństwa 

Piotr Bućko, przewodniczący

Marek Busłowicz, członek

Józef Jaromij, członek

Adam Paweł Linkiewicz

Michał Szczerba, członek