Referaty

Referat Finansowo – Budżetowy

Skarbnik Kępic  – Grzegorz Ożóg tel.: 59-857-66-21 wew. 50, gozog@kepice.pl

Z-ca skarbnika – Anna Kaczmaryk tel.: 59-857-66-21 wew. 51, akaczmaryk@kepice.pl

Podinspektor ds. płac – Izabela Greber tel.: 59-857-66-21 wew. 53, igreber@kepice.pl

Inspektor ds. księgowości budżetowej –  Weronika Wiśniewska tel.: 59-857-66-21 wew. 54, wwisniewska@kepice.pl

Inspektor ds. wymiaru podatku i opłat lokalnych – Kamila Michlewicz Tel. 59 857 66 21 wew. 55, kmichlewicz@kepice.pl

Podinspektor ds. podatku VAT – Dominik Marcula Tel. 59 857 66 21 wew. 57, dmarcula@kepice.pl

Inspektor ds. księgowości budżetowej – Ewa Stachyra, Tel. 59 857 66 21 wew. 56, estachyra@kepice.pl

Podinspektor ds. księgowości budżetowej- Sylwia Dworszczak, Tel. 59 857 66 21 wew. 52, sdworszczak@kepice.pl

 

Referat Inwestycji i Rozwoju Strategicznego

Kierownik referatu, Marzena Piszko-Bojaryn: 59 857-66-21 wew.20, mpiszko-bojaryn@kepice.pl

Inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych – Karolina Brzezińska – Ugorek Tel. 59 857 66 21 wew. 25, kbrzezinska@kepice.pl

Inspektor ds. inwestycji gminnych i zamówień publicznych – Aleksandra Szul-Młoczyńska  Tel. 59 857-66-21 wew. 22, amloczynska@kepice.pl

Inspektor ds. ewidencji dróg -                           – Tel. 59 857-66-21 wew. 27

Inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych – Krzysztof Senger Tel. 59 857 66 21 wew. 28, ksenger@kepice.pl

Inspektor ds. inwestycji i zarządzania energią – Remigiusz Ciereszko Tel. 59 857 66 21 wew. 26, rciereszko@kepice.pl

Inspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych -Agnieszka Itrowska – Garus tel. 59 857 66 21 wew.23, aitrowska@kepice.pl

Inspektor ds. promocji –                                  Tel. 59 857 66 21 wew.21, promocja@kepice.pl

Podinspektor ds. pozyskiwania środków zewnętrznych - Aleksandra Olszyna Tel. 59 857 66 21 wew.24, aolszyna@kepice.pl

Kierowcy - Norbert Becker, Piotr Butkiewicz - Tel. 722 077 230

 

Biuro Obsługi Szkół

Kierownik - Andrzej Wieliczko

Główna Księgowa – Paulina Lerczyńska - Sywanicz tel: 59-857-66-21 wew. 40

Podinspektor ds. ekonomicznych – Joanna Bronk tel.: 59-857-66-21 wew. 44

Podinspektor ds. kadr – Marzanna Czapla tel.: 59-857-66-21 wew. 41

Podinspektor ds. księgowości jednostek oświatowych – Małgorzata Kędzierska tel.: 59-857-66-21 wew. 42

Podinspektor ds.  płac – Anna Dworszczak tel.: 59-857-66-21 wew. 43

 

Referat ds. Obrotu Nieruchomościami, Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska

Kierownik referatu, st. ds. geodezji  –  Damian Chabros  tel.: 59-857-66-21 wew. 30,

Stanowisko ds.gospodarki odpadami, obsługi sołectw i wycinki drzew - Jolanta Przyborek – tel.: 59-857-66-21 wew. 31, jprzyborek@kepice.pl

Podinspektor ds sprzedaży i gospodarowania nieruchomościami - Maja Gałka, tel 59 857 66 21 wew. 35 mgalka@kepice.pl

Inspektor ds. geodezji i gospodarki nieruchomościami – Danuta Olejnik, tel.: 59-857-66-21 wew. 34 dolejnik@kepice.pl

Podinspektor ds. planowania przestrzennego i ochrony środowiska – Olga Miśkiewicz tel.: 59-857-66-21 wew. 32, omiskiewicz@kepice.pl

Inspektor ds zagospodarowania przestrzennego i ochrony środowiska – Jolanta Syldatk Tel. 59 -857 -66 21 wew. 33, jsyldatk@kepice.pl

Podinspektor ds. geodezji i gospodarki nieruchomościami – Sandra Zbrzeźniak Tel. 59 857 66 21 wew. 36, szbrzezniak@kepice.pl

 

Referat Spraw Społecznych i Obywatelskich

Kierownik Referatu/Urzędu Stanu Cywilnego – Sylwia Łepecka tel.: 59-857-66-21 wew. 60,  slepecka@kepice.pl  

Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych/Zastępca Kierownika USC – Małgorzata Dzierżawska

tel.: 59-857-66-21 wew. 61, mdzierzawska@kepice.pl

Inspektor ds. zarządzania kryzysowego, OC i P.POŻ.  – Sylwia Ziemianowicz tel.: 59-857-66-21 wew. 62, sziemianowicz@kepice.pl

Inspektor ds. obsługi Rady – Katarzyna Szwiec Tel.: 59-857-66-21 wew. 63, kszwiec@kepice.pl

 

Referat Organizacyjny

Kierownik Referatu/Inspektor ds. organizacji i kadr – Katarzyna Czyżewska tel.: 59-857-66-21 wew. 70, kadry@kepice.pl

Podinspektor ds. obsługi sekretariatu – Sylwia Olechnowicz tel.: 59-857-66-21 wew. 10, sekretariat@kepice.pl

Inspektor ds. archiwum zakładowego – Rafał Rakoczy Tel.: 59-857-66-21 wew. 72, rrakoczy@kepice.pl

Pomoc administracyjna - Monika Strzyżewska (BOI) – Tel. 59 857 66 21 wew. 73, poczta@kepice.pl

 

Informatyk

Inspektor ds. bezpieczeństwa informatycznego – Wojciech Kurkierewicz tel.: 59 857-66-21 wew. 71, informatyk@kepice.pl