Szkoła Podstawowa w Warcinie

Szkoła Podstawowa w Warcinie im. ks. Prałata Alfreda Osipowicza
Dyrektor: Roman Seta
Warcino21
77-230 Kępice
tel.(059)/857 65 19
www.spwarcino.pl
e-mail: sekretariat@spwarcino.pl