Szkoła Podstawowa w Barcinie

Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Barcinie
Dyrektor: Jan Pawlicki
Barcino 59
77-230 Kępice
tel.(059)/ 857 74 15
strona szkoły:

www.zsbarcino.fc.pl