Ochotnicza Straż Pożarna

Na terenie gminy funkcjonuje osiem jednostek OSP: Barcino, Biesowice, Kępice, Korzybie, Mzdowo, Podgóry, Przytocko i Warcino. Jednostki OSP Kępice, Korzybie i Biesowice włączone są do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Wszystkie są Stowarzyszeniami, nad którymi nadzór sprawuje Starosta oraz merytorycznie wspiera Zarząd Miejsko-Gminnego Związku OSP RP w Kępicach, w skład którego wchodzą delegaci poszczególnych jednostek.

Skład Zarządu Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej w Kępicach:

Prezes

Stanisław Gajek

Wiceprezes

Magdalena Majewska

Wiceprezes

Sławomir Ziemianowicz

Komendant gminny

Andrzej Macedoński

Sekretarz

Sylwia Ziemianowicz

Skarbnik

Krzysztof Rosiak

Członek prezydium

Jacek Miszczyk

Członek prezydium

Tomasz Zagrajek

Członek

Robert Bubeła

Członek

Jacek Olszyna

Członek

Norbert Burdyl

Członek

Sebastian Grzybek

Członek

Paweł Rapta

Członek

Roman Żabiński

Członek

Piotr Łepecki

Członek

Stanisław Śliwka

Członek

Robert Stocki

Członek

Grzegorz Ożóg

Członek

Mariusz Piskunowicz

Członek

Sławomir Piątkowski

 

Ochotnicze Straże Pożarne to główne siły do zabezpieczenia w zakresie ochrony przeciwpożarowej naszej gminy. Przygotowane są pod względem fachowym i wyposażenia do działań ratowniczych w zakresie:

 • Zwalczania pożarów zabudowań, lasów, łąk i pastwisk.
 • Zwalczania klęsk żywiołowych i innych zagrożeń.
 • Udzielania pomocy w czasie wypadków drogowych, w zakresie technicznym i usuwania ich skutków oraz udzielania pierwszej pomocy medycznej rannym i poszkodowanym.

Prezesi jednostek OSP z terenu Gminy Kępice

 1. Śliwka Stanisław – Barcino
 2. Rosiak Krzysztof – Biesowice
 3. Ziemianowicz Sławomir – Kępice
 4. Miszczyk Jacek – Korzybie
 5. Łepecki Piotr – Mzdowo
 6. Mondry Aleksandra– Podgóry
 7. Rapta Paweł – Przytocko
 8. Burdyl Norbert – Warcino