Obrona cywilna

W Urzędzie Miejskim załatwisz następujące sprawy związane z bezpieczeństwem i obroną cywilną, pok. Nr 3

  • prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad ochroną przeciwpożarową w jednostkach organizacyjnych podporządkowanych Gminie,
  • sprawowanie nadzoru nad działalnością statutową OSP,
  • realizacja zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,
  • realizacja zadań z zakresu obrony cywilnej,
  • planowanie, koordynacja, organizowanie zadań obrony cywilnej na terenie Gminy,
  • sprawy związane z kwalifikacją wojskową,
  • orzekanie w sprawach wojskowych (rekompensaty żołnierzy rezerwy)