Telefony alarmowe

Telefony alarmowe:

  • 998 – straż pożarna
  • 999 – pogotowie ratunkowe
  • 997 – policja
  • 986 – straż miejska
  • 992 – pogotowie gazowe
  • 994 – pogotowie wodno-kanalizacyjne
  • 991 – pogotowie energetyczne
  • 112 – ogólnopolski numer alarmowy