Dwory i pałace

  • pałac z XVIII w. w Warcinie wraz ze słynną „Aleją Lipową” - miejscem historycznie związanym z Kanclerzem Otto von Bismarckiem,
  • pałac z XVIII w. w Barcinie,
  • pałac w Biesowicach z drugiej połowy XIX w.,
  • lamus podworski w stylu klasycystycznym z XIX w. w Bronowie,
  • magazyn z XIX w. – Osowo – murowany o konstrukcji dachu z wolimi oknami,
  • dwór klasycystyczny – Płocko,
  • dwór z XIX w. – pałac w stylu eklektycznym, stajnia przy pałacu, spichlerz dworski Warcino.