Chcesz zdobyć nowy zawód i pracę na 4 miesiące? Weź udział w projekcie „Aktywność szansą na pracę – CIS w Kępicach wspiera zatrudnienie”

Trwa rekrutacja do projektu „Aktywność szansą na pracę – CIS w Kępicach wspiera zatrudnienie”. Szukamy osób niepracujących z gminy Kępice, które od 1 października wezmą udział w projekcie. W ramach projektu uczestnicy wezmą udział w:

  • październik – miesięcznych szkoleniach: z doradcą zawodowym, coachem, szkoleniach z komunikacji i autoprezentacji, z zarządzania budżetem domowym oraz komputerowych
  • listopad – szkoleniach zawodowych – uczestnicy będą mogli zdobyć nowe zawody i uprawnienia (w tym prawo jazdy)
  • grudzień-marzec – praktycznej nauce zawodu u pracodawców.

Pierwszeństwo w uczestnictwie w projekcie mają osoby niepełnosprawne i o niskich kwalifikacjach zawodowych.