Kolejne 10 osób zdobędzie nowy zawód i będzie miało szansę na pracę

1 kwietnia kolejnych 10 osób z gminy Kępice rozpoczęło udział w projekcie, którego celem jest zdobycie nowego zawodu i znalezienie pracy.

Projekt realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej. Łącznie weźmie w ni udział 40 osób z naszej gminy. – Projekt jest podzielony na cztery tury,  każdej bierze udział 10 osób – mówi Tomasz Zagrajek, kierownik OPS. – Uczestnicy przechodzą szkolenia, zdobywają nowe zawody oraz przez kilka miesięcy odbywają praktyczna naukę zawodu u pracodawców lub w Centrum Integracji Społecznej w Kępicach.

Pierwsza tura uczestników rozpoczyna udział w projekcie 1 kwietnia, kolejne 10 osób weźmie w nim udział od listopada 2017 r.

Projekt „Aktywność szansą na pracę – CIS w Kępicach wspiera zatrudnienie” jest współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Priorytet VI – Integracja; Działanie 6.1. Aktywna Integracja; Poddziałanie 6.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa.