Sprawozdanie z realizacji projektu

Sprawozdanie z realizacji projektu „Chodźmy na spacer! Rewaloryzacja zabytkowego parku w Ciecholubiu” współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Okres realizacji projektu: do 31.10.2018 r.

Umowa o dofinansowanie nr: WFOŚ/D/II-9.S/92/2018 i Aneks  nr 1 z dnia 28.11.2018 r.

Koszty kwalifikowane projektu: 64 000 PLN

Dotacja: 60 000 PLN

Forma dofinansowania: dotacja bezzwrotna

Efektem ekologicznym projektu jest  pokazanie mieszkańcom, jak przy włożeniu odrobiny pracy i dbałości może wyglądać miejsce, które na co dzień uważane było za zdegradowany zabytek oraz jak cenne miejsca jak cenne miejsca znajdują się w naszym zasięgu na co dzień. Ponadto efektem ekologicznym jest wzrost aktywności mieszkańców wsi Ciecholub oraz pobudzenie turystyki aktywnej w Gminie Kępice. Po raz kolejny, poprzez pokazanie dobrych efektów podjętego działania, mieszkańcy zauważyli istotę ochrony przyrody i pozytywy związane z szanowaniem otoczenia. W ramach projektu wykonano 765 m2 nawierzchni alejek (510 mb o szerokości 15 m). Nastąpiła poprawa walorów estetyczno-krajobrazowych parku. Park stał się miejscem ogólnodostępnym, miejscem atrakcyjnym do spacerów, wypoczynku i zabawy na powietrzu dla mieszkańców i odwiedzających.