Ostateczne wyniki wniosków o przyznanie jednorazowego wsparcia finansowego