Wstępne wyniki oceny wniosków o przyznanie wsparcia finansowego w projekcie „Czas na zmiany, czas na biznes”