Harmonogram zajęć grupowych w ramach projektu „Czas na zmiany, czas na biznes”

Harmonogram szkoleń uczestników projektu „Czas na zmiany, czas na biznes” 

 

 Temat szkolenia Termin, godzina
I Część I – „Formalno – prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej”16 h x 2 grupy;   29-30.03.2014Godz. 8.30-15.30
II Część II – „Podstawy księgowości i rachunkowości”16h x 2 grupy; 31.03-01.04.2014Godz. 8.00-15.00
III 1)  I etap „Biznesplan” i „Indywidualne doradztwo dla Uczestników projektu”32h x 2 grupy 07-11.04.2014 (w tym jeden dzień wolny, np. 11.04.)Godz. 8.00-15.00
2) II etap – indywidualne doradztwa dla Uczestników projektu – (godziny w zależności od indywidualnie umówionych terminów) 31.03.2014  – 22.04.2014

Godz. 8.00-15.00

IV „Sporządzanie wniosków o wsparcie finansowe oraz rozliczenie przyznanego wsparcia” 16h x 2 grupy 17-18.04.2014Godz. 8.00-15.00

 

Doradztwo indywidualne dotyczące sporządzania biznesplanu i wniosku o dofinansowanie – 4 h na każdego uczestnika – godziny do uzgodnienia indywidualnie

Coaching – 4 godziny dla każdego uczestnika – godziny do uzgodnienia z coachem

 Aleksandra Christyniuk

Koordynator projektu