Wyniki rekrutacji do projektu „Czas na zmiany, czas na biznes”

Lista rezerwowa uczestników do projektu „Czas na zmiany, czas na biznes”

Lista osób zakwalifikowanych do projektu