Podajemy terminy rekrutacji do projektu „Czas na zmiany, czas na biznes”

Informujemy, że od 3 lutego na stronie internetowej gminy Kępice w zakładce Realizowane projekty – Czas na zmiany, czas na biznes dostępne będą dokumenty rekrutacyjne do projektu „Czas na zmiany, czas na biznes” – regulaminy oraz wszelkie niezbędne załączniki. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie powinny się z nimi zapoznać, Dokumenty rekrutacyjne można otrzymać także w wersji papierowej w Biurze projektu – Urząd Miejski w Kępicach, pok. 106 (tel. 59 857 66 21 wew. 63), będą one dostępne także podczas spotkania informacyjnego – konferencji dotyczącej projektu, która odbędzie się 6 lutego o godz. 12 w UM w Kępicach.

Przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych do projektu odbędzie się w terminach: 14 lutego – 28 lutego. W marcu odbędą się rozmowy kwalifikacyjne do projektu oraz wyłonieni zostaną jego uczestnicy.

Szczegółowych informacji nt. projektu udzielają pracownicy Biura projektu od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00.