Załóż własną firmę – rozpoczynamy realizacje projektu „Czas na zmiany, czas na biznes”

Kolejna szansa dla mieszkańców gminy Kępice na dofinansowanie otwarcia własnego biznesu! Gmina Kępice rozpoczyna realizacje projektu, w ramach którego można otrzymać nawet  40 tysięcy złotych dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej i do 1600 złotych wsparcia przez pół roku. W lutym rozpocznie się rekrutacja do projektu.

Projekt jest skierowany do osób:

  1. które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu (np. zwolnione z przyczyn ekonomicznych – likwidacja stanowiska, likwidacja zakładu pracy itp.)
  2. są zarejestrowane jako osoby bezrobotne.
  3. mieszkają na terenie gminy Kępice.

Do projektu przyjęte zostaną 24 osoby, które wezmą udział w szkoleniach dotyczących zakładania działalności gospodarczej, pisania biznesplanu itp. Dofinansowanie otrzyma 20 osób, których pomysł na biznes zostanie najwyżej oceniony.

Projekt pn. „Czas na zmiany, czas na biznes” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki”, Działanie 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie”.

Informacji na temat projektu udzielają koordynator projektu Aleksandra Christyniuk i specjalista ds. monitoringu, ewaluacji i promocji Karolina Brzezińska, biuro projektu, Urząd Miejski w Kępicach ul. Niepodległości 6, tel. 59 857 66 21 wew. 63