Rozpoczynamy rekrutację!!!

Jesteś osobą w wieku od 18 do 30 roku życia i chcesz zwiększyć swoje szanse na rynku pracy? To projekt właśnie dla Ciebie.

Od dziś, tj 01.08.2016 r. Gmina Kępice, w partnerstwie  z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Słupsku, rozpoczyna realizację projektu „Europejskie Wsparcie Młodych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Oferujemy (po uprzednim opracowaniu Indywidualnego Planu Działania (IPD), dla każdej osoby:

  • zajęcia grupowe z zakresu doradztwa zawodowego w okresie grudzień 2016 (m.in. zajęcia z autoprezentacji, jak szukać i znaleźć pracę, tworzenie dokumentów aplikacyjnych, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej),
  • kursy zawodowe, kończące się egzaminem i uzyskaniem stosownych uprawnień (rodzaje kursów zostaną zaproponowane po uzyskaniu informacji o możliwościach i predyspozycjach uczestników) w okresie styczeń-marzec 2017,
  • animację pracy obejmująca spotkania z doradca zawodowym, coachem i pośrednikiem pracy w okresie styczeń-wrzesień 2017 r.,
  • 3-miesięczne staże zawodowe w okresie kwiecień-wrzesień 2017 r.

Zajęcia  prowadzone będą przed doświadczonych trenerów. Tempo i zakres realizowanego materiału zostanie dostosowane do potrzeb i możliwości grup szkoleniowych.

Wobec każdego uczestnika projektu sfinansowaniu podlegają również:

  • badania lekarskie, materiały szkoleniowe, ubrania robocze, wyżywienie, zwrot kosztów dojazdu, ubezpieczenie NNW,
  • stypendium szkoleniowe i stypendium stażowe.

Ponadto, osobom, które znajdą pracę najdalej od miejsca zamieszkania, zostanie sfinansowany zwrot kosztów dojazdu przez pierwszy miesiąc zatrudnienia.

Wszystkich chętnych zachęcamy do zapoznania się z regulaminem projektu wraz z załącznikami.

Wypełnione dokumenty, tj.

  • Ankietę kwalifikacyjną, która stanowi formularz zgłoszeniowy,
  • Oświadczenie o korzystaniu ze wsparcie Ośrodka Pomocy Społecznej

wraz z podpisanym Regulaminem projektu należy dostarczyć bądź do Urzędu Miejskiego w Kępicach (pokój 113 lub 100) bądź do Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Słupsku.

Szczegółowych informacji udziela: Marzena Piszko – Bojaryn, 59 8576621, w. 36, e-mail: mpiszko-bojaryn@kepice.pl