Nasi gimnazjaliści w Słowińskim Parku Narodowym

Dnia 20 lipca 2016 odbyła się wycieczka do Słowińskiego Parku Narodowego dla grupy gimnazjalistów, która wygrała konkurs „Barszcz ginie w Eko-gminie” w kategorii „najlepszy film”.

W programie wycieczki znalazły się m.in.:

  • Muzeum Przyrodnicze w Smołdzinie

w którym specjalnie dla młodzieży przeprowadzone zostały zajęcia edukacyjne w formie lekcji muzealnej.

  • Ścieżka przyrodnicza „Światło latarni”

Trasa:  Ścieżka biegnie równolegle do niebieskiego szlaku turystycznego w Obwodzie Ochronnym Smołdziński Las. Prowadzi od parkingu leśnego w Czołpinie na szczyt najwyższej zalesionej wydmy w SPN i latarnię morską w Czołpinie, dalej szlakiem do zejścia na plażę i wzdłuż brzegu morskiego na zachód do tzw. Czerwonej Szopy, skąd drogą do woliery z bielikiem na terenie byłej jednostki wojskowej w Czołpinie.

Ćwiczenia praktyczne:  rozróżnianie gatunków roślin borów sosnowych, wykonywanie prostych rysunków schematycznych uwzględniających najbardziej charakterystyczne cechy gatunkowe, porównywanie muszli różnych gatunków małży.

  • Skansen w Klukach

Zabudowa Kluk prezentująca budownictwo słowińskie o rybackim charakterze.

Opiekunkami wyjazdu były Panie: Aleksandra Ziętalak, Marta Potępa.

Dla przypomnienia dodamy, iż wyjazd został zorganizowany w ramach projektu pn. „Ochrona bioróżnorodności – edukacja ekologiczna mieszkańców gminy Kępice” współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Nagrodzony film oraz zdjęcia z wyjazdu znajdują się poniżej.

Zwycięzcom jeszcze raz gratulujemy!!!