Ochrona bioróżnorodności

Sprawozdanie z realizacji zadania
Sprawozdanie z realizacji zadania nieinwestycyjnego oraz edukacyjnego wraz z opisem osiągniętego efektu rzeczowego i ekologicznego w ramach umowy nr WFOŚ/D/II-9.S/56/2016 dot. zadania pn.: ...
Nasi gimnazjaliści w Słowińskim Parku Narodowym
Dnia 20 lipca 2016 odbyła się wycieczka do Słowińskiego Parku Narodowego dla grupy gimnazjalistów, która wygrała konkurs „Barszcz ginie w Eko-gminie” w kategorii „najlepszy film”. W programie...
Konkurs – Barszcz ginie w eko-gminie. Czekają ciekawe nagrody
Zapraszamy mieszkańców naszej gminy do udziału w konkursie pn. Barszcz ginie w eko-gminie, który realizowany jest w ramach zadania pn. „Ochrona bioróżnorodności – edukacja ekologiczna mieszkańców...
Ochrona Bioróżnorodności – Edukacja Ekologiczna mieszkańców Gminy Kępice
Gmina Kępice realizuje projekt pt: „ Ochrona Bioróżnorodności – Edukacja Ekologiczna mieszkańców Gminy Kępice”, dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki...