Konkurs – Barszcz ginie w eko-gminie. Czekają ciekawe nagrody

Zapraszamy mieszkańców naszej gminy do udziału w konkursie pn. Barszcz ginie w eko-gminie, który realizowany jest w ramach zadania pn. „Ochrona bioróżnorodności – edukacja ekologiczna mieszkańców gminy Kępice” współfinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku ()

 W ramach konkursu przewidziano pięć kategorii:

  • Przedszkola i klasy O – praca plastyczna
  • Klasy I-III szkół podstawowych – plakat
  • Klasy IV- VI szkół podstawowych – prezentacja multimedialna
  • Gimnazja – klasy I-III – film
  • Nauczyciele – konspekt lekcji
  • W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół funkcjonujących na terenie Gminy Kępice oraz nauczyciele zatrudnieni w/w placówkach.

Dla laureatów przewidziano atrakcyjne nagrody.

 Termin nasyłania prac: 15 czerwca 2016 r.

Miejsce składania prac: Urząd Miejski w Kępicach

Ul. Niepodległości 6, 77-230 Kępice, pokój 100.

Regulaminy konkursów dla w/w kategorii dostępne są na stronie internetowej , na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Kępicach oraz szkół działających na terenie Gminy Kępice. Szczegółowe informacje pod numerem tel: 59 8576621 w. 31.

Poniżej regulamin konkursu.