Ochrona Bioróżnorodności – Edukacja Ekologiczna mieszkańców Gminy Kępice

Gmina Kępice realizuje projekt pt: „Ochrona Bioróżnorodności – Edukacja Ekologiczna mieszkańców Gminy Kępice”, dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Celem projektu jest wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców gminy Kępice w temacie bioróżnorodności, głównie w zakresie zagrożeń jakie niesie rozprzestrzeniania się i inwazja Barszczu Sosnowskiego.

 Cele szczegółowe zadania:

  • Kształtowanie postaw proekologicznych mieszkańców gminy Kępice;
  • Wzrost poczucia odpowiedzialności za środowisko naturalne;
  • Uwrażliwienie mieszkańców gminy Kępice na problemy związane  z ochroną środowiska naturalnego;
  • Upowszechnianie idei zasad zrównoważonego rozwoju i kształtowanie nowych przyzwyczajeń, modelu życia we współczesnym świecie;
  • Motywowanie mieszkańców do pogłębiania wiedzy  z zakresu  ekologii i  ochrony środowiska;
  • Upowszechnianie wiedzy o problemach ochrony środowiska i ekologii;
  • Aktywizowanie mieszkańców gminy Kępice do podejmowania rozważnych działań dla dobra człowieka i otaczającej go przyrody;
  • Uświadamianie mieszkańcom gminy skutków działalności człowieka na stan środowiska naturalnego  oraz w konsekwencji  wpływu środowiska na zdrowie ludzi.

 Planowane zadania projektu:

  • Organizacja i realizacja konkursów ekologicznych – 04-06.2016

Konkursy ekologiczne w temacie bioróżnorodności ekologicznej:

Przedszkola i zerówki – konkurs plastyczny

Klasy I-III – konkurs na najlepszy plakat

Klasy IV – VI – konkurs na najlepszą prezentację multimedialną

Gimnazjum – Klasy I-III – konkurs na najlepszy film edukacyjny

Konkurs dla nauczycieli:

Konkurs na opracowanie konspektu nauczania w temacie bioróżnorodności ekologicznej wraz ze scenariuszem lekcji.

  • Rodzinny Piknik Ekologiczny – 05.2016

Piknik zorganizowany zostanie w maju 2016 r, w miesiącu, w którym to obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Bioróżnorodności.

Kampania informacyjna dla mieszkańców Gminy Kępice: 04-11.2016

W ramach kampanii informacyjnej planuje się opracowanie i kolportaż broszury edukacyjnej na temat ochrony bioróżnorodności – jej znaczenia dla gminy Kępice (przede wszystkim z uwagi na fakt zainfekowania Barszczem Sosnowskiego 13 miejscowości z terenu gminy), zagrożeń płynących w przypadku braku podejmowania działań, w tym dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt. Broszura rozdysponowana będzie przez spółdzielnię socjalną działająca na terenie Gminy Kępice – co wzmocni rolę sektora ekonomii społecznej.

W bezpłatnej gazecie opracowywanej przez Gminę Kępice „PULS KĘPIC” ukaże się artykuł w tematyce ochronie bioróżnorodności i jej znaczenia dla środowiska.

Planujemy również opracowanie i postawienie 20 tablic edukacyjnych, które zostaną umieszczone na terenie całej Gminy Kępice, w miejscowościach zainfekowanych Barszczem Sosnowskiego (w niektórych z nich roślina rośnie w kilku miejscach). Tablice będą uczyły m. in tego jak wygląda Barszcz Sosnowskiego oraz jakie zagrożenia dla życia i zdrowia zwierząt oraz ludzi niesie. Zlokalizujemy je w miejscach najbardziej widocznych, tak aby każdy kto może zetknąć się z tą niebezpieczną rośliną, zapoznał się z jej negatywnym działaniem na środowisko. Działanie to zapewni trwałość wdrożonego projektu.

 

Całkowity koszt kwalifikowany projektu to 43 600,00 PLN, z czego 40 000,00PLN stanowi dotację Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Strona internetowa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku: