Ciepłe Mieszkanie

Ciepłe Mieszkanie dla mieszkańców Gminy Kępice

Nasza gmina pozyskała kolejne środki dla mieszkańców. Już można z nich skorzystać.

Przypomnijmy, że celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych

Przedsięwzięciem dla beneficjenta jest demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego.

Zadanie obejmuje m.in. zakup kotła gazowego kondensacyjnego, kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, ogrzewania elektrycznego, pompy ciepła powietrze/woda lub pompy ciepła powietrze/powietrze albo podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła. Realizując powyższe zadanie można dodatkowo wykonać instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wymianę okien i drzwi, wykonać wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła. Kosztem kwalifikowanym w programie jest także przygotowanie dokumentacji projektowej powyższego przedsięwzięcia.

Wysokość dofinansowania waha się od kwoty 15 000 zł do 37 500 zł na jeden lokal mieszkalny i uzależnione jest od przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka w gospodarstwie domowym.

Szczegółowych informacji udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Kępicach –Remigiusz Ciereszko, pod numerem 59 857 66 21, wew. 58

Dokumenty do pobrania dostępne pod artykułem.

 

Dane informacyjne na dzień 30 września 2023 r.:

- liczba złożonych wniosków o dofinansowanie przez beneficjentów końcowych: 2 wnioski

- liczba zrealizowanych przedsięwzięć przez beneficjentów końcowych - 1 przedsięwzięcie

- sumaryczna kwota wypłaconego dofinansowania: 6 970,05 zł

 

Więcej informacji o programie pod linkiem:

https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie/

Dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia w ramach Programu ze środków WFOŚiGW udostępnionych przez NFOŚiGW.

https://wfos.gdansk.pl/